cc 6

Интересен концепт за дизајнерски стол – фотелја

Од • January 28, 2015 • ДизајнКоментари1397

Столицата е инспирирана од карневалите, кои се карактеристични за Јужна Америка…

cc 6 cc 2 cc 3 cc 4 cc 5

 

Pin It

Коментарите се исклучени

wordpress